A legfőbb érték az ember…

Sztálin elvtárs az SZKP soros kongresszusán beszédét tartja, amikor valaki eltüsszenti magát.

– Ki volt az? – kérdezi Sztálin elvtárs a pulpitusról.

Döbbent csend, senki sem válaszol. Rövid hallgatást követően Sztálin így szól:

– Berija elvtárs, mivel senki nem jelentkezett, vezettesse ki az első sorban ülőket, sortűz végezzen velük az épület előtt.

A fegyverropogás elültével Sztálin elvtárs folytatja beszédét, melyet néhány perc múltán ismét egy tüsszentés szakít félbe. Sztálin a megszokottnál is szúrósabb szemmel néz fel jegyzeteiből:

– Megint megkérdezem,  ki volt az?

Az előzőnél is mélyebb vészjósló csend után Sztálin ismét Berijára néz:

– Berija elvtárs, a második sorban ülőket azonnal falhoz állítani és kivégezni.

A sortűz után Sztálin harmadszor is nekifog beszéde megtartásához, de a tizedik mondatnál ismét egy hatalmas tüsszentés akasztja meg.

– Utoljára kérdem, ki volt az?

Lassan, remegő térdekkel és falfehér arccal feláll valaki az ötödik sorból. Sztálin odasiet hozzá, vállára teszi a kezét, és így szól:

– Elvtársam, miért nem mész gyorsan haza, hogy forró csájjal, hagymával és némi vodkácskával kikúráld ezt a csúnya megfázást?  A végén még tüdőgyulladást kapsz! Hisz tudod, hogy pártunk legfőbb értéke az ember…

 

Folyamatban

<!doctype html>

<head>

<!– player skin –>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css”
href=”//releases.flowplayer.org/5.4.2/skin/playful.css”>

<style>
/* site specific styling */
body {
font: 12px “Myriad Pro”, “Lucida Grande”, “Helvetica Neue”, sans-serif;
text-align: center;
padding-top: 1%;
color: #999;
background-color: #333333;
}

/* custom player skin */
.flowplayer { width: 80%; background-color: #222; background-size: cover; max-width: 800px; }
.flowplayer .fp-controls { background-color: rgba(17, 17, 17, 1)}
.flowplayer .fp-timeline { background-color: rgba(230, 218, 218, 0.44)}
.flowplayer .fp-progress { background-color: rgba(30, 53, 97, 1)}
.flowplayer .fp-buffer { background-color: rgba(249, 249, 249, 1)}
.flowplayer { background-image: url(http://farm5.staticflickr.com/4117/4870052004_c0997bcf8d_b.jpg)}

</style>

<!– flowplayer depends on jQuery 1.7.1+ –>
<script src=”http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js”></script>

<!– flowplayer javascript component –>
<script src=”//releases.flowplayer.org/5.4.2/flowplayer.min.js”></script>

</head>

<body>

<p>Video dimensions won’t probably match your player</p>

<div data-swf=”//releases.flowplayer.org/5.4.2/flowplayer.swf”
class=”flowplayer fixed-controls no-toggle play-button”
data-ratio=”0.4285″>
<video>
<source type=”video/webm” src=”http://stream.flowplayer.org/bauhaus/624×260.webm”>
<source type=”video/mp4″ src=”http://stream.flowplayer.org/bauhaus/624×260.mp4″>
<source type=”video/ogv” src=”http://stream.flowplayer.org/bauhaus/624×260.ogv”>
</video>

</div>

</body>

 

 

Setting up

 1. Copy the above code to your clipboard
 2. Create an blank HTML page with your text editor and paste the code
 3. Open the page with your favorite browser and verify the look and feel
 4. Insert your own video URLs and adjust data-ratio accordingly
 5. Copy the player to your website with all the required scripts and css declarations

 

http://flowplayer.org/

 

Módszertan

Minőség-ellenőrzés

Belső minőség-ellenőrzési rendszerünket az ún. ‘háromszemes ellenőrzés’ módszertana szerint alakítottuk ki. E rendszeren belül:

 2 szem a fordítás készítésekor (fordító)

1 szem a fordítás átadása előtti ellenőrzéskor (az anyagot szerkesztő, kiadó munkatárs) vizsgálja felül az anyagokat.

Irodánk gyakorlata, hogy minden kimenő anyagot átfuttat egy ún. belső lektoráláson még abban az esetben is, ha a megrendelő nem kéri az elkészült fordítás szakmai illetve nyelvi lektorálását.

Lektorálás

Amennyiben Ön szeretné, hogy az elkészült fordítást egy másik szakemberünk szakmai, nyelvi, stilisztikai szempontok szerint ellenőrizze és korrektúrázza, úgy kérheti a fordítás lektorálását is. A lektor feladata, hogy az elkészült fordítást összevesse az eredeti, forrásnyelvi szöveggel és ellenőrizze azt tartalmi megfelelőség, nyelvi megfelelőség (nyelvhelyesség), szakmai terminológiai  (szakszavak és kifejezések megfelelő használata),  illetve stilisztikai szempontból. A lektorálás menetét az ún. ‘ötszemes ellenőrzés’ módszertana jellemzi, amikor is a munkafolyamat során három lépcsőben különböző intenzitású ellenőrzések történnek az alábbiak szerint:

 2 szem a fordítás készítésekor (fordító)

‘2 szem a lektorálás során (lektor)

1 szem a fordítás átadása előtti ellenőrzéskor (projekt koordinátor)

Az egymásra épülő – és főként különböző szakemberek által egymástól függetlenül elvégzett – ellenőrzések biztosítják a célnyelvi szöveg teljes megfelelőségét. A lektorálás fajtája szerint lehet általános, nyelvi, szakmai, anyanyelvi, illetve igazságügyi.

 • Ajánlott a lektorálás erősen szakmai és/vagy ún. “réspiaci” (orvosi, katonai, vegyipari, nukleáris, tudományos stb.) terminológiát alkalmazó szövegek, illetve olyan esetekben, amikor az anyag cég- vagy szervezet-specifikus terminológiára épül.

 • Kötelező a lektorálás nyilvános közlésre szánt dokumentumok (publikáció, hirdetmény, weblap, sajtó-nyilvános, közösségi média stb.) esetén, továbbá hiteles / felelős / záradékolt fordítás megrendelése és elkészítése esetén, hiszen így biztosítható mind az igényes, minőségi megjelenés, mind pedig a tartalmi, terminológiai és stiláris egyezőség és megfelelőség.

 •  Igény és lehetőség szerint elkészítjük a mások által készített fordítások ellenőrzését és lektorálást (ehhez lektori szakvéleményt csatolunk), és az ilyen idegen fordítások záradékolását vagy a mi közreműködésünkkel történő bárminemű egyéb felhasználását csak saját lektorálásunk függvényében vállaljuk.

 

Üzletszabályzat

 

I.      Vállalási feltételek

1.   A megrendelés menete

 • Ügyfeleink megrendeléseit telefonon, faxon, e-mailen, vagy személyesen eljuttatva fogadjuk. Telefonon leadott megrendelés esetén a teljesítést megelőzően a szóbeli megrendelés írásos megerősítést kérjük. A megrendelés tartalmazza a megrendelő és a kontaktszemély nevét, elérhetőségét, a kért szolgáltatás megjelölését, valamint a teljesítés helyét és határidejét. Cégünk igény szerint megrendelő formanyomtatványt biztosít ügyfelei számára.
 • Amennyiben rendelkezésre áll segédanyag a megrendelt munkával kapcsolatban, azt minden esetben kérjük a megrendeléssel egyidejűleg, vagy legkésőbb a munka megkezdése előtt irodánkba eljuttatni, hogy az elvégzett munka megrendelőink igényeinek maximálisan megfeleljen. A segédanyag megléte különösen a tolmácsolási munkák esetében fontos.

2.    Árajánlat

 • Az árat, amelyért a megrendelt szolgáltatást elvégezzük, minden esetben egyeztetjük a megrendelővel, és visszaigazolásunkban feltüntetjük.
 • Vállalási árainkat a cég aktuális árlistája tartalmazza.
 • Határidő, terjedelem, téma, vagy egyéb szempontból különleges megrendelések esetén egyedileg megállapított árajánlatot is adunk.

3.      Visszaigazolás, nyomonkövetés

A megrendelt munkáról minden esetben írásos visszaigazolást küldünk, amely tartalmazza a munkaszámot, a vállalási árat és a vállalt határidőt. A munkaszám alapján lehet későbbiekben a kérdéses munkára hivatkozni, illetve azt az ügyfél kérésére utólag visszakeresni, továbbá az a kibocsátott számlán is ebben a formában szerepel; nyilvántartási rendszerünk révén ily módon a munkafolyamatban részt vett szakemberek utólagos azonosítása is biztosított.

4.    A megrendelés visszamondása

 • Fordítások esetén: Amennyiben a megrendelést a megrendelő visszamondja, de az anyagot, vagy annak bizonyos részét a megrendelés és a visszamondás között eltelt időben már lefordították, úgy az így elkészült fordítás kerül annak karakterszáma alapján számlázásra. Amennyiben a fordítási munka még nem kezdődött el annak visszamondásakor, eltérő megállapodás hiányában a visszamondás díjtalan.
 • Tolmácsolási megbízás esetén: A megrendelés a teljesítés időpontjától visszafelé számított egy héten belül történő visszamondása esetén a vállalási ár 50 %-a kerül számlázásra, míg a teljesítés időpontjától visszafelé számított 72 órán belüli visszamondás esetén a teljes vállalási ár számlázásra kerül.
 • Egyéb szolgáltatás: megállapodás szerint.

II. Teljesítés

1.    Fordítások

Az elkészült fordítást a megrendelő által kért formában és határidővel juttatjuk vissza. Ez történhet e-mailen, elektronikus adathordozón, vagy nyomtatott formában. Utóbbi két esetben a kész anyagot a megrendelő irodánkban személyesen átveheti, illetve azt kérésre futár vagy kézbesítő útján a megjelölt helyre is elküldjük.

2.    Tolmácsolás

A tolmács a megrendelő által kért időpontban és helyen megjelenik. A tolmácsolás időtartama alatt a megrendelő igényeinek, illetve a tolmácsolásra vonatkozó szakmai– és etikai szabályoknak megfelelően jár el.

3.    Egyéb szolgáltatás

Megállapodás szerint.

III. Archiválás, titkos adatkezelés

1.    Archiválás

Az elkészült fordításokat, illetve az elektronikus formában küldött segéd– és egyéb anyagokat megőrizzük. Kérésre a munkaszám alapján hosszú idő után is a megrendelő rendelkezésére tudjuk bocsátani a kérdéses anyagokat.

2.    Titkosság és bizalmas adatkezelés

Ügyfeleink külön kérése, illetve titoktartási nyilatkozat aláírása nélkül is bizalmasan kezeljük a hozzánk eljuttatott dokumentumokat. Ügyfelünk írásbeli hozzájárulása nélkül anyagokat sem részben, sem egészben nem bocsátunk harmadik fél rendelkezésére, illetve azokról információt ki nem adunk.

IV. Számlázás, számlák kiegyenlítése

 • Az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla kiegyenlítésére igény szerint készpénzzel és banki átutalással is van lehetőség. Számlánkat a szolgáltatás megrendelésekor jelzett igény szerint állítjuk ki.
 • Számláinkon 9 napos fizetési határidő szerepel.
 • Esetleges késedelmes fizetés esetén a szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

V. Minőség

Az INTERLEX Kft.® az általában elvárható kellő gondosság elvét mindenkor szem előtt tartva, a megrendelő által támasztott igényeknek megfelelően teljesíti a megbízásokat. Cégünk állandó és megbízható minőségi szint biztosítására, és annak mindenkori fejlesztésére törekszik, melyet cégfilozófiájában is megjelenít. Amennyiben ennek dacára saját hibából az elvárható minőségi, vagy a visszaigazolásban vállalt egyéb feltételeknek igazoltan nem felel meg az elvégzett munka, úgy annak kijavítása az INTERLEX Kft. felelőssége. Az ilyen hibákból eredő következményes károkért felelősséget nem vállalunk. Jogvita esetén a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott jogorvoslati fórumok illetékesek.

VI. Egyéb

Az itt fel nem sorolt szolgáltatásokra és az itt nem szabályozott kérdésekben az ügyfeleinkkel kötött megállapodások és a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok a mérvadók.

TOLMÁCSOLÁS – FORDÍTÁS – LEKTORÁLÁS – HITELESÍTÉS – KIADVÁNYSZERKESZTÉS – MODERÁLÁS – RENDEZVÉNYSZERVEZÉS – PR – PROJKT-KOORDINÁLÁS – PÁLYÁZATFORDÍTÁS

 INTERLEX – Hogy Üzenete Célba Érjen