GYIK

- ár-minőség-idő háromszög

Munkánk során mindenesetben törekszünk az ár-minőség-idő háromszög egyensúlyának megtartására. (A szemléltetés lényege, hogy nem lehet a háromszögnek csak az egyik oldalát megváltoztatni: ha az egyik oldal változik, az kihat a többire is.) Azaz, jó minőségű fordítást csak bizonyos költség és idő ráfordítással lehet elkészíteni. Nincs magas színvonalú fordítás vállalhatatlanul rövid határidővel és/vagy szűkös költségvetéssel.

– forrásnyelv vs. célnyelv

forrásnyelv = a kiinduló, fordítandó dokumentum nyelve (amiről)

célnyelv = a kész fordítás nyelve (amire)

– leütés = karakterek száma szóközökkel

A fordítási díj az elkészült fordítás /célnyelvi dokumentum/ terjedelme alapján, annak leütés száma szerint kerül kiszámításra.

-öt-szemes ellenőrzés (’5 eyes’)

Belső minőség-ellenőrzési rendszerükben alkalmazott gyakorlat:

2 szem a fordítás készítésekor (fordító)

2 szem a fordítás ellenőrzésekor (lektor)

1 szem a fordítás átadása előtti végső ellenőrzéskor (az anyagot szerkesztő, kinyomtató és kiadó munkatárs) vizsgálja felül az anyagokat.

Irodánk gyakorlata, hogy minden kimenő anyagot átfuttat egy ún. belső lektoráláson még abban az esetben is, ha a megrendelő nem kéri az elkészült fordítás szakmai ill. nyelvi lektorálását.

– sürgős fordítás

Sürgős megrendelésnek minősül a megbízás, ha a teljes lefordított mennyiség egy munka napra vetített terjedelme a 14.000 karaktert meghaladja.

– szószedet készítése (terminológia gyűjtemény)

A szószedet vagy glosszárium egy adott szakterületen használatos szavakat/kifejezéseket és azok magyarázatát tartalmazza. Egy szószedet készítése/használata nemcsak a szakterület átható ismeretét tükrözi, de nagyban elősegíti a fordítás magas színvonalát (szakszavak megfelelő alkalmazása) és a nagyfokú koherenciát (egységes szóhasználat) is, kiváltképpen egy több fordító bevonásával készülő fordítás vagy egy hosszabb távú projekt esetében.

(lehetővé teszi a csoportos fordítást terminológiai egyeztetéssel)

– számítógépes fordítástámogatás (CAT)

A számítógépes fordítástámogatás lényege a hasonlóságok kihasználása. Egy fordítástámogatási környezet alapelemei a következők: fordítómemória (olyan adatbázis, amely fordítási szegmenseket és azok célnyelvi megfelelőjét tartalmazza), szövegpárhuzamosító és a terminológiakezelő. Igény szerint munkatársaink a fordítást CAT szoftverek (pl. Trados, Dativus) alkalmazásával is végezhetik.

– hangfelvétel

Rendezvényeken gyakran készül hangfelvétel az elhangzott beszédekről, előadásokról stb. A tolmácsolt szövegről készült hangfelvétel szerzői jogdíj köteles, és feltétele a tolmácsok előzetes jóváhagyása. (Lsd. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról)  A hangfelvétel szerzői jogáról történő lemondás díja a felhasználás céljától függően +20-40%.

– titoktartási kötelezettség

Ügyfeleink külön kérése, illetve titoktartási megállapodás aláírása nélkül is bizalmasan kezeljük a hozzánk eljuttatott dokumentumokat. Ügyfelünk írásbeli hozzájárulása nélkül anyagokat sem részben, sem egészben nem bocsátunk harmadik fél rendelkezésére, illetve azokról információt nem adunk ki.  (Lsd. MFTE Szakmai etikai kódex 3. pont)

– pivot relézés

Az Európai Unióban is elfogadott és használatos az ún. pivot relézés, amikor is az előadó nyelvének megfelelő fülke /forrásnyelv/ a bejövő hangot magyarra tolmácsolja /relé-nyelv/, azt pedig a többi fülke a saját nyelvére /célnyelv/ fordítja. Például, az angol előadót az angol fülke fordítja magyarra, a többi fülke pedig magyarról németre, svédre, kínaira, szlovénre, stb. A direkt szinkrontolmácsolásnál megszokott 4-5 másodperces fáziskésés 7-8 másodpercre bővül, de ez az érthetőséget nem akadályozza. Ez esetben a tolmácsolás anyanyelv és egy idegen nyelv viszonylatában történik (A-B), amely magasabb nyelvi színvonalat eredményezhet.

 

Ügyfeleink

Az INTERLEX Communications Kft.® néhány eddigi projektje

(Tovább)

 

NATO

 

Kiemelt szakterületek

Mind tolmácsaink, mind fordítóink esetében egy-egy szakterület, szaknyelv, terminológia  mélyreható ismerete gyakran szakirányú végzettséggel párosul, amely lehetővé teszi, hogy  szolgáltatásainkat a legmagasabb szinten nyújtsuk megbízóinknak.

A legszélesebb körben keresett szakterületek – gazdasági, pénzügyi, jogi, műszaki, politikai – mellett számos speciális szakterületen dolgozunk (pl. építészet, kiállítás-szervezés, sportfogadás és szerencsejáték, autóversenyzés, befektetés és biztosítás.).

Az alábbi szakterületeket tekintetében pedig egyedülállóan tapasztalattal és szakértelemmel bírnak szakembereink:

  • orvosi, gyógyszeripari szakterület
  • katonai, biztonságpolitikai, hadiipari
  • bűnüldözés és igazságszolgáltatás
  • uniós és hazai jogalkotás és jogalkalmazás
  • bank és biztosítás
  • informatika és távközlés

Megbízásaink nagy hányadát a fenti szakterületeken végzett munkák teszik ki.

 

Galéria