Fordítás

A szó elszáll.

Az írás megmarad.

Ezért nem mindegy, hogy kire bízzuk.

A jó fordító szöveg-hűen ülteti át a forrásnyelvi szöveget a kívánt idegen nyelvre.

A kiváló fordító azonban nem ragaszkodik görcsösen a forrásnyelvi szövegben szereplő szavakhoz.

Mert újraírja az eredeti szöveget a célnyelven. Mert nem (csak) fordít, de gondolatokat közvetít.

Alkot.

FORDÍTÁS – LEKTORÁLÁS – HITELESÍTÉS – KORREKTÚRA – KIHELYEZETT HELYSZÍNI FORDÍTÁS – GLOSSZÁRIUMKÉSZÍTÉS – NYELVI EGYSÉGESÍTÉS – WEBLAP FORDÍTÁS – SZOFTVER LOKALIZÁCIÓ – FORRÁSNYELVŰ DOKUMENTUMOK ELŐKÉSZÍTÉSE – KIADVÁNYSZERKESZTÉS – FILMSZÖVEG LEÍRÁSA ÉS FORDÍTÁSA – FILMFELIRATOZÁS – PÁLYÁZATFORDÍTÁS – DUBBING – LIFTING

ILEX-Szótár

A fordítás, tolmácsolás és az ügyfél-kommunikáció minősége minden cég esetében a társaság igényességének és az általa forgalmazott termékek / nyújtott szolgáltatások színvonalának fokmérője, mivel a közvetítendő üzenet fontos szakmai, tudományos, marketing, illetve egyéb információt tartalmaz. Ha ez nem így van, kár az információ átadásával bajlódni. Legyen az gazdasági, műszaki, jogi,  orvosi vagy katonai témájú szöveg, kulcsfontosságú, hogy a szakterületet jól ismerő és az adott terminológiában jártas fordító készítse el a fordítást. Irodánk – valamennyi nyelvkombinációban és valamennyi szakterületen szakképzett, tapasztalt és lelkiismeretes fordítókkal dolgozik, akik minden esetben a minőséget és a kért határidőt tartják szem előtt.

FORDÍTÁS – LEKTORÁLÁS – HITELESÍTÉS – KORREKTÚRA – KIHELYEZETT HELYSZÍNI FORDÍTÁS – GLOSSZÁRIUMKÉSZÍTÉS – NYELVI EGYSÉGESÍTÉS – WEBLAP FORDÍTÁS

Alapszolgáltatások

 • Fordítás
 • Szakfordítás speciális szakterületen
 • Belső lektorálás, korrektúra
 • Anyanyelvi lektorálás
 • Szakmai lektorálás
 • Kihelyezett helyszíni fordítás

Kapcsolódó szolgáltatások

 • Forrásnyelvű dokumentumok előkészítése (lifting)
 • Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés és kivitelezés (DTP)
 • Glosszárium- és szószedetkészítés, terminológiai egységesítés
 • Archiválás, weblapok fordítása, leírás diktafonról
 • Filmek, videók szinkrontolmácsolása, fordítása, hangalámondás stúdióháttérrel
 • Munkák fogadása, elkészítése és leadása a kívánt elektronikus és hagyományos formátumban
 • Az ügyfél kívánságára belső fordítási folyamatainak racionalizálása, egységesítése
 • Fordítás-hitelesítés
 • Fordítómemória használata
 • Szószedet, glosszárium készítése

Módszertan

(tovább)

Kérjen árajánlatot online az ajánlatkérési űrlap kitöltésével és lehetőség szerint a fordítandó szöveg megküldésével, vagy forduljon hozzánk irodai elérhetőségeink valamelyikén!

 

Magunkról

Cégünk 1997-ben alakult mint professzionális tolmács- és fordítóiroda. Az INTERLEX Communications Kft.® 1999. óta bejegyzett védjegy. A minőségi szolgáltatásnyújtás elkötelezett híveként 2002-ben nemzetközileg akkreditált szervezet által tanúsított ISO minőségirányítási rendszert vezettünk be, a hasonló profilú hazai irodák tekintetében az elsők között. Számunkra valóban a szolgáltatás minősége és az ügyfél elégedettsége a legfontosabb.

Célunk, hogy az Ön üzenete célba érjen, hogy gondolatait úgy továbbítsuk, mintha partnerével egy nyelven beszélne.

Az INTERLEX Communications Kft.® csapata célul tűzte ki, hogy az ügyfelek igényeit a lehető legmagasabb szinten elégíti ki, teljes megoldást kínálva minden olyan feladatra, mely a megbízó saját szervezeti keretei között nehezebben lennének megoldhatók. Az erőforrások és szakismeret megfelelő csoportosításával a teljes körű tolmács-fordítói, illetve kommunikációs és PR szolgáltatások mellett biztosítjuk szakmai dokumentációk elkészítését magyar és idegen nyelven, továbbá szakmai, tudományos és egyéb rendezvények megszervezését és lebonyolítását, valamint ezek teljes rendezvénytechnikai és adminisztrációs hátterét.

Csapatunk vallja, hogy nem termékekben és szolgáltatásokban, hanem a feladatok teljes körű megoldásában kell gondolkodni, az összes kapcsolódó terület összefogásával. Valljuk, hogy a feladat megoldásához annak átfogó megértésén keresztül vezet az út. Ám van jó, és kevésbé jó vagy rossz megoldás: a jó megoldásra a részletekre történő odafigyeléssel juthatunk.

Meggyőződésünk, hogy a hatékony – legfőképp költséghatékony – szolgáltatásnyújtás előfeltétele a csúcstechnológiájú infokommunikációs támogatás megléte. Munkánk során ezért nagymértékben támaszkodunk a szolgáltatást segítő és annak spektrumát bővítő, folyamatosan fejlesztett szoftver és hardver parkunkra, amely értelemszerűen magában foglalja a saját domain-neveket, levelező-, dokumentum- FTP- és web-szervereket, hálózatos és távoli munkavégzés és az elektronikus dokumentum-megosztás lehetőségét, a fejlett fordítástámogató szoftvereket, valamint személyre szabott ügyviteli és vezetői információs rendszereket, illetve a szükséges mobileszközöket. Rendezvény- és szinkrontechnikai eszközparkunk az Európai Uniós előírásoknak teljes mértékben megfelel.

Az INTERLEX Communications Kft.® komplex ügyviteli, vállalatirányítási, döntéstámogatási és távmunka rendszert valósított meg, mely algoritmizált módon biztosítja a különféle munkafolyamatok és kontrolling tevékenység egységes elvégzését. Mivel társaságunk többek között a Honvédelmi Minisztériumnak, a Magyar Honvédségnek, az ORFK-nak, az Országos Bírósági Hivatalnak is rendszeresen nyújt fordítási és tolmácsolási szolgáltatásokat, a rendszerrel szemben támasztott egyik legfontosabb követelmény az információbiztonsági és adatvédelmi elvárásoknak történő megfelelés, beleértve a távmunkát, az adattovábbítást, a feldolgozást és archiválást. Mindezt – csakúgy, mint az egyes vállalati funkciókat – a rendszer többszintű hozzáféréssel és tartalékolással biztosítja.

A rendszer lehetővé teszi, hogy a társaság munkatársai, ügyfelei, alvállalkozói, potenciális ügyfelei (ajánlatkérők) többszintű elektronikus felületen kapcsolódjanak a társaság folyamataihoz, ezen felületeken történjék az ajánlatkérés és-adás, az információcsere, az adattovábbítás, az archiválás, az értékesítés, a kontrolling és a csoportmunka/távmunka.

Az AdmILEX rendszerhez kapcsolódik az INTERLEX védett DocServere, melyen a munkatársak, alvállakozók és ügyfelek – különböző hozzáférési és egyéb jogosultsággal – saját könyvtárat kapnak anyagaik tárolására, feltöltésére, közzétételére. A DocServer-t kiegészíti az INTERLEX FTP Szervere, mely szintén jogosultság menedzselt file-kezelést és továbbítást biztosít.

Read more…