Infokommunikációs Háttér, Információbiztonság & Adatvédelem

Meggyőződésünk, hogy a hatékony – legfőképp költséghatékony – szolgáltatásnyújtás előfeltétele a csúcstechnológiájú infokommunikációs támogatás megléte. Munkánk során ezért nagymértékben támaszkodunk a szolgáltatást segítő és annak spektrumát bővítő, folyamatosan fejlesztett szoftver és hardver parkunkra, amely értelemszerűen magában foglalja a saját domain-neveket, levelező-, dokumentum- FTP- és web-szervereket, hálózatos és távoli munkavégzés és az elektronikus dokumentum-megosztás lehetőségét, a fejlett fordítástámogató szoftvereket, valamint személyre szabott ügyviteli és vezetői információs rendszereket, illetve a szükséges mobileszközöket. Rendezvény- és szinkrontechnikai eszközparkunk az Európai Uniós előírásoknak teljes mértékben megfelel.

Az INTERLEX Communications Kft.® komplex ügyviteli, vállalatirányítási, döntéstámogatási és távmunka rendszert valósított meg, mely algoritmizált módon biztosítja a különféle munkafolyamatok és kontrolling tevékenység egységes elvégzését.

Mivel az INTERLEX Kft. többek között a Honvédelmi Minisztériumnak, a Magyar Honvédségnek, az ORFK-nak, az Országos Bírósági Hivatalnak is rendszeresen nyújt fordítási és tolmácsolási szolgáltatásokat, a rendszerrel szemben támasztott egyik legfontosabb követelmény az információbiztonsági és adatvédelmi elvárásoknak történő megfelelés, beleértve a távmunkát, az adattovábbítást, a feldolgozást és archiválást. Mindezt – csakúgy, mint az egyes vállalati funkciókat – a rendszer többszintű hozzáféréssel és tartalékolással biztosítja.

A rendszer lehetővé teszi, hogy a társaság munkatársai, ügyfelei, alvállalkozói, potenciális ügyfelei (ajánlatkérők) többszintű elektronikus felületen kapcsolódjanak a társaság folyamataihoz, ezen felületeken történjék az ajánlatkérés és-adás, az információcsere, az adattovábbítás, az archiválás, az értékesítés, a kontrolling és a csoportmunka/távmunka.

Az AdmILEX rendszerhez kapcsolódi az INTERLEX védett DocServere, melyen a munkatársak, alvállakozók és ügyfelek – különböző hozzáférési és egyéb jogosultsággal – saját könyvtárat kapnak anyagaik tárolására, feltöltésére, közzétételére. A DocServer-t kiegészíti az INTERLEX FTP szervere, mely szintén jogosultság menedzselt file-kezelést és továbbítást biztosít.