Módszertan

Minőség-ellenőrzés

Belső minőség-ellenőrzési rendszerünket az ún. ‘háromszemes ellenőrzés’ módszertana szerint alakítottuk ki. E rendszeren belül:

 2 szem a fordítás készítésekor (fordító)

1 szem a fordítás átadása előtti ellenőrzéskor (az anyagot szerkesztő, kiadó munkatárs) vizsgálja felül az anyagokat.

Irodánk gyakorlata, hogy minden kimenő anyagot átfuttat egy ún. belső lektoráláson még abban az esetben is, ha a megrendelő nem kéri az elkészült fordítás szakmai illetve nyelvi lektorálását.

Lektorálás

Amennyiben Ön szeretné, hogy az elkészült fordítást egy másik szakemberünk szakmai, nyelvi, stilisztikai szempontok szerint ellenőrizze és korrektúrázza, úgy kérheti a fordítás lektorálását is. A lektor feladata, hogy az elkészült fordítást összevesse az eredeti, forrásnyelvi szöveggel és ellenőrizze azt tartalmi megfelelőség, nyelvi megfelelőség (nyelvhelyesség), szakmai terminológiai  (szakszavak és kifejezések megfelelő használata),  illetve stilisztikai szempontból. A lektorálás menetét az ún. ‘ötszemes ellenőrzés’ módszertana jellemzi, amikor is a munkafolyamat során három lépcsőben különböző intenzitású ellenőrzések történnek az alábbiak szerint:

 2 szem a fordítás készítésekor (fordító)

‘2 szem a lektorálás során (lektor)

1 szem a fordítás átadása előtti ellenőrzéskor (projekt koordinátor)

Az egymásra épülő – és főként különböző szakemberek által egymástól függetlenül elvégzett – ellenőrzések biztosítják a célnyelvi szöveg teljes megfelelőségét. A lektorálás fajtája szerint lehet általános, nyelvi, szakmai, anyanyelvi, illetve igazságügyi.

  • Ajánlott a lektorálás erősen szakmai és/vagy ún. “réspiaci” (orvosi, katonai, vegyipari, nukleáris, tudományos stb.) terminológiát alkalmazó szövegek, illetve olyan esetekben, amikor az anyag cég- vagy szervezet-specifikus terminológiára épül.

  • Kötelező a lektorálás nyilvános közlésre szánt dokumentumok (publikáció, hirdetmény, weblap, sajtó-nyilvános, közösségi média stb.) esetén, továbbá hiteles / felelős / záradékolt fordítás megrendelése és elkészítése esetén, hiszen így biztosítható mind az igényes, minőségi megjelenés, mind pedig a tartalmi, terminológiai és stiláris egyezőség és megfelelőség.

  •  Igény és lehetőség szerint elkészítjük a mások által készített fordítások ellenőrzését és lektorálást (ehhez lektori szakvéleményt csatolunk), és az ilyen idegen fordítások záradékolását vagy a mi közreműködésünkkel történő bárminemű egyéb felhasználását csak saját lektorálásunk függvényében vállaljuk.