Üzletszabályzat

 

I.      Vállalási feltételek

1.   A megrendelés menete

 • Ügyfeleink megrendeléseit telefonon, faxon, e-mailen, vagy személyesen eljuttatva fogadjuk. Telefonon leadott megrendelés esetén a teljesítést megelőzően a szóbeli megrendelés írásos megerősítést kérjük. A megrendelés tartalmazza a megrendelő és a kontaktszemély nevét, elérhetőségét, a kért szolgáltatás megjelölését, valamint a teljesítés helyét és határidejét. Cégünk igény szerint megrendelő formanyomtatványt biztosít ügyfelei számára.
 • Amennyiben rendelkezésre áll segédanyag a megrendelt munkával kapcsolatban, azt minden esetben kérjük a megrendeléssel egyidejűleg, vagy legkésőbb a munka megkezdése előtt irodánkba eljuttatni, hogy az elvégzett munka megrendelőink igényeinek maximálisan megfeleljen. A segédanyag megléte különösen a tolmácsolási munkák esetében fontos.

2.    Árajánlat

 • Az árat, amelyért a megrendelt szolgáltatást elvégezzük, minden esetben egyeztetjük a megrendelővel, és visszaigazolásunkban feltüntetjük.
 • Vállalási árainkat a cég aktuális árlistája tartalmazza.
 • Határidő, terjedelem, téma, vagy egyéb szempontból különleges megrendelések esetén egyedileg megállapított árajánlatot is adunk.

3.      Visszaigazolás, nyomonkövetés

A megrendelt munkáról minden esetben írásos visszaigazolást küldünk, amely tartalmazza a munkaszámot, a vállalási árat és a vállalt határidőt. A munkaszám alapján lehet későbbiekben a kérdéses munkára hivatkozni, illetve azt az ügyfél kérésére utólag visszakeresni, továbbá az a kibocsátott számlán is ebben a formában szerepel; nyilvántartási rendszerünk révén ily módon a munkafolyamatban részt vett szakemberek utólagos azonosítása is biztosított.

4.    A megrendelés visszamondása

 • Fordítások esetén: Amennyiben a megrendelést a megrendelő visszamondja, de az anyagot, vagy annak bizonyos részét a megrendelés és a visszamondás között eltelt időben már lefordították, úgy az így elkészült fordítás kerül annak karakterszáma alapján számlázásra. Amennyiben a fordítási munka még nem kezdődött el annak visszamondásakor, eltérő megállapodás hiányában a visszamondás díjtalan.
 • Tolmácsolási megbízás esetén: A megrendelés a teljesítés időpontjától visszafelé számított egy héten belül történő visszamondása esetén a vállalási ár 50 %-a kerül számlázásra, míg a teljesítés időpontjától visszafelé számított 72 órán belüli visszamondás esetén a teljes vállalási ár számlázásra kerül.
 • Egyéb szolgáltatás: megállapodás szerint.

II. Teljesítés

1.    Fordítások

Az elkészült fordítást a megrendelő által kért formában és határidővel juttatjuk vissza. Ez történhet e-mailen, elektronikus adathordozón, vagy nyomtatott formában. Utóbbi két esetben a kész anyagot a megrendelő irodánkban személyesen átveheti, illetve azt kérésre futár vagy kézbesítő útján a megjelölt helyre is elküldjük.

2.    Tolmácsolás

A tolmács a megrendelő által kért időpontban és helyen megjelenik. A tolmácsolás időtartama alatt a megrendelő igényeinek, illetve a tolmácsolásra vonatkozó szakmai– és etikai szabályoknak megfelelően jár el.

3.    Egyéb szolgáltatás

Megállapodás szerint.

III. Archiválás, titkos adatkezelés

1.    Archiválás

Az elkészült fordításokat, illetve az elektronikus formában küldött segéd– és egyéb anyagokat megőrizzük. Kérésre a munkaszám alapján hosszú idő után is a megrendelő rendelkezésére tudjuk bocsátani a kérdéses anyagokat.

2.    Titkosság és bizalmas adatkezelés

Ügyfeleink külön kérése, illetve titoktartási nyilatkozat aláírása nélkül is bizalmasan kezeljük a hozzánk eljuttatott dokumentumokat. Ügyfelünk írásbeli hozzájárulása nélkül anyagokat sem részben, sem egészben nem bocsátunk harmadik fél rendelkezésére, illetve azokról információt ki nem adunk.

IV. Számlázás, számlák kiegyenlítése

 • Az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla kiegyenlítésére igény szerint készpénzzel és banki átutalással is van lehetőség. Számlánkat a szolgáltatás megrendelésekor jelzett igény szerint állítjuk ki.
 • Számláinkon 9 napos fizetési határidő szerepel.
 • Esetleges késedelmes fizetés esetén a szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

V. Minőség

Az INTERLEX Kft.® az általában elvárható kellő gondosság elvét mindenkor szem előtt tartva, a megrendelő által támasztott igényeknek megfelelően teljesíti a megbízásokat. Cégünk állandó és megbízható minőségi szint biztosítására, és annak mindenkori fejlesztésére törekszik, melyet cégfilozófiájában is megjelenít. Amennyiben ennek dacára saját hibából az elvárható minőségi, vagy a visszaigazolásban vállalt egyéb feltételeknek igazoltan nem felel meg az elvégzett munka, úgy annak kijavítása az INTERLEX Kft. felelőssége. Az ilyen hibákból eredő következményes károkért felelősséget nem vállalunk. Jogvita esetén a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott jogorvoslati fórumok illetékesek.

VI. Egyéb

Az itt fel nem sorolt szolgáltatásokra és az itt nem szabályozott kérdésekben az ügyfeleinkkel kötött megállapodások és a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok a mérvadók.

TOLMÁCSOLÁS – FORDÍTÁS – LEKTORÁLÁS – HITELESÍTÉS – KIADVÁNYSZERKESZTÉS – MODERÁLÁS – RENDEZVÉNYSZERVEZÉS – PR – PROJKT-KOORDINÁLÁS – PÁLYÁZATFORDÍTÁS

 INTERLEX – Hogy Üzenete Célba Érjen